สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jan 2024   82  
2 Jan 2024   110  
3 Jan 2024   80  
4 Jan 2024   93  
5 Jan 2024   98  
6 Jan 2024   85  
7 Jan 2024   82  
8 Jan 2024   77  
9 Jan 2024   96  
10 Jan 2024   79  
11 Jan 2024   84  
12 Jan 2024   107  
13 Jan 2024   110  
14 Jan 2024   67  
15 Jan 2024   111  
16 Jan 2024   164  
17 Jan 2024   114  
18 Jan 2024   120  
19 Jan 2024   122  
20 Jan 2024   95  
21 Jan 2024   80  
22 Jan 2024   113  
23 Jan 2024   104  
24 Jan 2024   124  
25 Jan 2024   128  
26 Jan 2024   234  
27 Jan 2024   174  
28 Jan 2024   109  
29 Jan 2024   170  
30 Jan 2024   138  
31 Jan 2024   131