สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Feb 2024   229  
2 Feb 2024   500  
3 Feb 2024   452  
4 Feb 2024   423  
5 Feb 2024   423  
6 Feb 2024   151  
7 Feb 2024   126  
8 Feb 2024   121  
9 Feb 2024   120  
10 Feb 2024   130  
11 Feb 2024   127  
12 Feb 2024   139  
13 Feb 2024   183  
14 Feb 2024   152  
15 Feb 2024   139  
16 Feb 2024   100  
17 Feb 2024   100  
18 Feb 2024   116  
19 Feb 2024   149  
20 Feb 2024   129  
21 Feb 2024   107  
22 Feb 2024   129  
23 Feb 2024   112  
24 Feb 2024   97  
25 Feb 2024   92  
26 Feb 2024   115  
27 Feb 2024   128  
28 Feb 2024   145  
29 Feb 2024   144