สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Mar 2024   123  
2 Mar 2024   115  
3 Mar 2024   100  
4 Mar 2024   110  
5 Mar 2024   127  
6 Mar 2024   128  
7 Mar 2024   109  
8 Mar 2024   127  
9 Mar 2024   155  
10 Mar 2024   110  
11 Mar 2024   123  
12 Mar 2024   125  
13 Mar 2024   116  
14 Mar 2024   118  
15 Mar 2024   173  
16 Mar 2024   180  
17 Mar 2024   140  
18 Mar 2024   174  
19 Mar 2024   175  
20 Mar 2024   131  
21 Mar 2024   116  
22 Mar 2024   121  
23 Mar 2024   111  
24 Mar 2024   99  
25 Mar 2024   132  
26 Mar 2024   115  
27 Mar 2024   119  
28 Mar 2024   208  
29 Mar 2024   414  
30 Mar 2024   156  
31 Mar 2024   121