วิธีการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับสินค้าประเภท พืชผัก และผลไม้

วิธีการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับสินค้าประเภท พืชผัก และผลไม้

เมื่อเราพูดถึงบรรจุภัณฑ์คนส่วนใหญ่ก็จะคิดไปถึง กล่องกระดาษใส่อาหาร กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องไปรษณีย์  ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม และบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งต่างๆ โดยหากพูดถึงบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับสินค้าประเภท พืชผัก และผลไม้  ก็จะให้ความสำคัญกับลังพลาสติก แต่ความจริงบรรจุภัณฑ์สำหรับพืชผักผลไม้มีหลายชนิดและหลายรูปแบบ

บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับสินค้าประเภท พืชผัก และผลไม้

บรรจุภัณฑ์หรือภาชนะที่นิยมใช้กับสินค้าประเภทพืชผักและผลไม้ มีหลายชนิด เช่น เข่งพลาสติก ภาชนะพลาสติกขึ้นรูป กล่องโฟม และ บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษ หลากหลายรูปแบบ  ซึ่งการเลือกใช้ขึ้นอยู่กับลักษณะและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น เข่งพลาสติกนิยมใช้สำหรับขนถ่ายพืชผักและผลไม้ระยะสั้นๆ เช่น จากสวนหรือแหล่งผลิตมายังโกดังเพื่อจัดแต่งหรือจัดเรียงลงในบรรจุภัณฑ์เพื่อขนส่ง  ส่วนบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติก การใช้สำหรับค้าส่งหรือส่งออกลดน้อยลง เนื่องจากกระแสอนุรักษ์นิยมใช้บรรจุภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องกระดาษ

บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษ สำหรับผัก ผลไม้

กล่องกระดาษ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่กำลังได้รับความนิยม  เพราะทำจากวัสดุธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติแล้ว ยังสามารถปลูกทดแทนได้ง่าย มีต้นทุนต่ำไม่ส่งผลกระทบต่อต้นการผลิต และยังออกแบบให้เหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภท ดังนี้

 1. กล่องกระดาษ
  บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษสำหรับผักและผลไม้ ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน และรูปแบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ แบบฝากล่องสวมทับตัวกล่องและแบบธรรมดา ส่วนความแข็งแรงขึ้นอยู่กับโครงสร้างและลักษณะการนำไปใช้งาน เช่น
  • แผ่นกระดาษลูกฟูกหน้าเดียว หมายถึง กล่องกระดาษลูกฟูกที่ประกอบด้วยลอนลูกฟูก และกระดาษปะหน้าเพียงหน้าเดียว
  • แผ่นกระดาษลูกฟูก 1 ชั้น หมายถึง กล่องกระดาษลูกฟูกที่ประกอบด้วยกระดาษ 3 ชั้น ได้แก่ กระดาษทำผิวกล่อง 2 ด้าน และลอนลูกฟูก 1 แถว อยู่ระหว่างกระดาษทำผิวกล่องทั้งสอง
  • แผ่นกระดาษลูกฟูก 2 ชั้น หมายถึง กล่องกระดาษลูกฟูกที่ประกอบด้วยกระดาษรวม 5 ชั้น ได้แก่ กระดาษทำผิวกล่อง 3 แผ่น และมีลอนลูกฟูก 2 แถว ระหว่างกระดาษทำผิวกล่องแต่ละแผ่น
  • แผ่นกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น หมายถึง กล่องกระดาษลูกฟูกที่ประกอบด้วยกระดาษรวม 7 ชั้น ได้แก่ กระดาษทำผิวกล่อง 4 แผ่น และมีลอนลูกฟูก 3 แถว ระหว่างกระดาษทำผิวกล่องแต่ละแผ่น ความแข็งแรงของกล่องลูกฟูก
 2. ผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูป
  ผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูป หมายถึงวัสดุหรือภาชนะบรรจุสามมิติที่ทำจากการขึ้นรูปของเยื่อกระดาษให้เป็นรูปร่างตามต้องการ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเศษกระดาษเหลือใช้ที่มีเยื่อบริสุทธิ์ผสมอยู่บ้าง  การใช้งานผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูป เช่น การทำเป็นถาดหลุมใส่ผลไม้สด

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษมีข้อดี คือช่วยป้องกันการกระแทกได้ดี เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสามารถพิมพ์รายละเอียดของสินค้าเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้อีกด้วย

 

สำหรับ Product เป็นทั้งสินค้าและบริการ หรืออะไรก็ตามที่เรามอบให้ลูกค้านับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เพื่อให้เกิดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า ความพึงพอใจของลูกค้า นั่นเอง แล้วการทำผลิตภัณฑ์ที่ดีออกสู่ตลาดแล้วยังไม่พอ เราต้องใส่ใจในการทำบรรจุภัณฑ์อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ กล่องเค้ก กล่องขนม กล่องเบเกอรี่ กล่องของขวัญ ถุงกระดาษประเภทต่างๆ เพราะบรรจุภัณฑ์ถือเป็นเสื้อผ้าของสินค้า เป็นหน้าตาของแบรนด์ เพื่อสื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงกรอบแนวคิดของแบรนด์สินค้าได้อย่างดีอีกด้วย  
 

         บริษัท ศรีเจริญภัณฑ์ พริ้น แอน แพ็ค จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในการผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อตอบสนองแก่ผู้ที่มีธุรกิจไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่ ด้วยเทคนิคและเทคโนโลยีของเรามั่นใจได้เลยว่า ท่านจะได้บรรจุภัณฑ์ที่ดีมีมาตรฐาน คงความสวยงาม และความคงทนจากเรา 

สามารถติดต่อได้ที่ 
บริษัท ศรีเจริญภัณฑ์ พริ้น แอน แพ็ค จำกัด
http://scppackaging.com