สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Apr 2024   142  
2 Apr 2024   149  
3 Apr 2024   146  
4 Apr 2024   147  
5 Apr 2024   110  
6 Apr 2024   171  
7 Apr 2024   133  
8 Apr 2024   152  
9 Apr 2024   118  
10 Apr 2024   106  
11 Apr 2024   129  
12 Apr 2024   102  
13 Apr 2024   84  
14 Apr 2024   84  
15 Apr 2024   99  
16 Apr 2024   112  
17 Apr 2024   146  
18 Apr 2024   191  
19 Apr 2024   280  
20 Apr 2024   342  
21 Apr 2024   82  
22 Apr 2024   96  
23 Apr 2024   98  
24 Apr 2024   183  
25 Apr 2024   147  
26 Apr 2024   153  
27 Apr 2024   138  
28 Apr 2024   93  
29 Apr 2024   102  
30 Apr 2024   130