บริษัท ศรีเจริญภัณฑ์ พริ้นท์ แพ็ค จำกัด   (ฝ่ายบุคคล 091-005-7831)  

 1. พนักงานฝ่ายผลิตชาย - หญิง     หลายอัตรา   (มีทั้งงานเข้ากะและไม่เข้ากะ)
 2. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร              2  อัตรา   (มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป)
 3. ผู้ช่วยช่างควบคุมเครื่องจักร         6  อัตรา   (มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงมาบ้าง)
 4. เด็กติดรถส่งสินค้า                          1  อัตรา   (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 5. ช่างปั้มไดคัท (มือป้อน)                   1  อัตรา   (ไม่จำกัดวุฒิ)
 6. ช่างปะกล่องข้าง และปะหน้าต่าง      1  อัตรา   (ไม่จำกัดวุฒิ)
 7. นักวางแผนธุรกิจ                            1  อัตรา   (มีประสบการณ์การวางแผน 3 ปีขึ้นไป)
 8. พนักงานขาย (ส่วนร้านค้า)               2  อัตรา
 9. ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและขาย         1  อัตรา (มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป)
 10. เจ้าหน้าที่จัดซื้อฝ่ายในประเทศและต่างประเทศ 1 อัตรา (มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป)
 11. หัวหน้าฝ่ายผลิต                              1 อัตรา (มีประสบการณ์ด้านบรรจุภัณฑ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 12. ธุรการประสานงานทั่วไป                   1 อัตรา