แซนวิชเล็กขาวลาย

ติดต่อผู้ขาย


รุ่น : เล็กขาวลาย
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
แซนวิชเล็กขาวลาย ( ขนาด 4"x2"
x4" )

กล่องแซนวิชเล็กขาวลาย
• ขนาด 4"x2"x4"
• 100 ชิ้น / แพ็ค

สินค้าที่เกี่ยวข้อง