ผลิตและจำหน่ายกล่องอาหาร ( size M )

ผลิตและจำหน่ายกล่องอาหาร

จำหน่ายกล่องอาหารทรงสูง ( 16 oz )

จำหน่ายถ้วยคราฟ 350 ML พร้อมฝากระดาษ

จำหน่วยถ้วยคราฟ 350 ML พร้อมฝาพลาสติก PP 

จำหน่ายถ้วยคราฟ 250 ML พร้อมฝากระดาษ

จำหน่วยถ้วยคราฟ 250 ML พร้อมฝาพลาสติก PP

จำหน่ายถ้วยคราฟ 480 ML พร้อมฝากระดาษ

จำหน่ายถ้วยคราฟ 480 ML พร้อมฝาพลาสติกใส PP 

จำหน่ายถ้วยคราฟ 500 ML พร้อมฝากระดาษ

จำหน่ายถ้วยคราฟ 500 ML ฝาพลาสติก PP 

จำหน่ายถ้วยคราฟ 780 ML ฝากระดาษ

จำหน่ายถ้วยคราฟ 780 ML พร้อมฝาพลาสติก PP 

จำหน่ายถ้วยคราฟ 1000 ML พร้อมฝากระดาษ

จำหน่ายถ้วยคราฟ 1000 ML พร้อมฝาพลาสติก PP 

แสดง 1 ถึง 16 จาก 28

ป้ายกำกับสินค้า