จำหน่ายชามกระดาษ 500 ML ฝาพลาสติก PP

จำหน่ายชามกระดาษ 500 ML พร้อมฝาพลาสติก PP 

จำหน่ายชามกระดาษ 750 ML ฝาพลาสติก PP 

จำหน่ายชามกระดาษ 750 ML ฝาพลาสติก PET

จำหน่ายชามกระดาษ 1000 ML ฝาพลาสติก PP

จำหน่ายชามกระดาษ 1000 ML พร้อมฝาพลาสติก PET

จำหน่ายชามกระดาษ 1300 ML พร้อมฝาพลาสติก PET

จำหน่ายชามกระดาษ 1500 ML พร้อมฝาพลาสติก PET

แสดง 1 ถึง 16 จาก 8

ป้ายกำกับสินค้า